Dokumenty

Kodexy, kterými se naše práce řídí

Etický kodex sociálních pracovníků

Listina základních práv a svobod

Práva pacientů

Etický kodex Charity Česká republika

Doplněk Etického kodexu Charity Česká republika

Dokumenty Domácí zdravotní péče

Ceník úhrad DZP

Informační leták služby k tisku

Dokumenty Charitní pečovatelské služby

Údaje potřebné k zavedení CHPS

Pravidla poskytování CHPS

Ceník úhrad CHPS

Informační leták služby k tisku

Dokumenty Občanské poradny

Informační leták služby k tisku

Další důležité dokumenty

Žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou v Horažďovicích

Majitelem domů s pečovatelskou službou je Město Horažďovice. Byty přiděluje Rada města Horažďovice. Vyplněnou žádost předejte paní Janě Toráčové – Odbor investic, rozvoje  majetku města Městského úřadu Horažďovice, tel: +420 371 430 574, mail: toracova@muhorazdovice.cz - zodpoví i Vaše případné dotazy.

Pozornost věnujte Zásadám pronájmu bytu v DPS