Kdo jsme

Charita Horažďovice je nestátní nezisková církevní organizace zřizovaná Biskupstvím českobudějovickým, kde je práce založena na principu křesťanské etiky. Tvoří jednu ze složek Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu Česká republika. Pod názvem Oblastní charita Horažďovice fungovala organizace od 1. 7. 2002 do 31.12.2021. Oblastní charita Horažďovice se 1. 1. 2022 přejmenovala na Charitu Horažďovice.

Charita Horažďovice je samostatný právnický subjekt a je zapsaná v rejstříku Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-05-716/1998 od 14. 10. 1998.

Poslání organizace:

Dlouhodobým cílem naší organizace je zajistit nebo zprostředkovat co nejucelenější služby našim klientům, které poskytujeme v rámci 3 projektů - Charitní pečovatelské služby (CHPS) , Domácí zdravotní péče (DP) a Občanské poradny při Charitě Horažďovice (OP). Podpůrnou funkci pak mají naše další aktivity – Půjčovna kompenzačních pomůcek, Materiální a potravinová pomoc.


Členství:

  • V roce 2002 jsme se stali členem České rady humanitárních organizací (ČRHO), která se od roku 2011 nazývá Česká rada sociálních služeb (ČRSS)
  • Od roku 2005 je Oblastní charita Horažďovice členem organizace České asociace pečovatelské služby (ČAPS).
  • Od roku 2010 je také členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS).
  • Od roku 2014 jsme členem Potravinové banky Plzeň, z.s.

Statutární orgán a Rada Charity Horažďovice

Statutárním, orgánem je ředitel organizace jmenovaný prezidentem Diecézní charity České Budějovice.
Poradním orgánem Charity Horažďovice je Rada Charity Horažďovice

Členové Rady Charity Horažďovice:

Mgr. Šárka Čáňová
Eva Holá DiS.
Ing. Jana Kohoutová
Miroslava Jordánová
Mgr. Marie Metličková
P. ThLic. Mariusz Piwowarczyk 
Bc. Olga Šulcová
Ing. Věra Medková

Členové jsou jmenováni prezidentem Diecézní charity České Budějovice a funkci vykonávají dobrovolně bez nároku na finanční odměnu.

Charita Horažďovice v Registru poskytovatelů sociálních služeb

Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 je zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Smyslem tohoto zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako je věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin. Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je uveden ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., části druhé. Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR.