Domácí zdravotní péče

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ - IČZ : 43 288 000  

S ČÍM POMÁHÁME?

 • injekční aplikace léků
 • nácvik aplikace inzulínu
 • převazy
 • odběry biologických vzorků
 • měření tlaku a pulsu
 • měření glykémie
 • cévkování žen
 • kondiční ošetřovatelská rehabilitaci dle indikace lékaře
 • lokální ošetření kožních defektů – dekubitů, bércových vředů  a další
 • ošetření stomií
 • další zdravotní úkony podle potřeb klienta
 • zapojení a zaučení rodiny v péči o klienta
 • péče o pacienty v terminálním stádiu

KOMU A KDE MŮŽEME POMOCI?

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům všech diagnostických skupin bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti, kteří jsou z důvodu změn zdravotního či duševního stavu plně či částečně závislí na odborné a kvalifikované zdravotní péči. Určující je zdravotní stav nemocného a potřebnost péče. Domácí zdravotní péče je určena nejen pacientům, kteří vyžadují pouze krátkodobou zdravotní péči v rekonvalescenci po akutních výkonech či úrazech, ale i chronicky nemocným a pacientům v terminálním stádiu života.

Místa poskytování služby:

 • Horažďovice
 • okolní obce s dojezdovou vzdáleností do 15 km:
  Babín, Bezděkov Budětice, Boubín, Břežany, Bojanovice, Bratronice, Černíč, Černice, Čimice, Čepice, Čečelovice, Dobrotice, Doubravice, Dobršín, Dolní Poříčí, Damětice, Domoraz, Defurovy Lažany, Frymburk, Hlupín, Hejná, Horažďovice Předměstí, Hradešice, Horažďovická Lhota, Holkovice, Horní Poříčí, Hliněný Újezd, Chanovice, Jetenovice, Kalenice, Katovice, Katovsko, Komušín, Krty-Hradec, Kovčín, Kadov, Kvášňovice, Karlovce, Kejnice, Kladruby, Kozlov, Lnářský Málkov, Maňovice, Malý Bor, Malé Hydčice, Mečichov, Milčice, Mnichov, Nahošín, Neprochovy, Nezamyslice, Novosedly Nalžovské Hory, Nezdřev, Nová Ves, Olšany, Oselce, Pačejov, Pačejov – nádraží, Pole, Pracejovice, Rabí, Svaté Pole, Svéradice, Slatina, Smrkovec, Slivonice, Střelské Hoštice, Střelskohoštická Lhota, Střela, Sedlo, Strážovice, Sloučín, Štěchovice, Těchonice, Třebomyslice, Týřovice, Týnec, Třebohostice, Újezd u Chanovic, Veřechov, Velešice, Velký Bor,Velké Hydčice, Vlkonice, Volenice, Velenovy, Zahrádka, Záboří, Zadní Hoštice, Zadní Zborovice, Žďár,Žichovice

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?

 • Odbornou domácí zdravotní péči zajišťujeme jako nestátní zdravotnické zařízení na základě registrace a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami (VZP, VOZP, ČPZP, OZP, ZPMV ČR). Po dohodě s revizním lékařem dalších pojišťoven jsme schopni poskytnout své služby i dalším pojištěncům.
 • Odbornou zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry s příslušným vzděláním a praxí. Ty se ke klientům dopravují osobními automobily a jsou schopny okamžitě reagovat na požadavky zajištění domácí zdravotní péče.
 • Domácí zdravotní péči poskytujeme na základě indikací – což je potvrzením poukazu na ošetření/vyšetření DP 06. Tento poukaz potvrzuje ošetřující lékař při propuštění pacienta v návaznosti na hospitalizaci na dobu 14 dnů, nebo registrující praktický lékař maximálně na dobu 3 měsíců. – tato zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Pro klienta to znamená, že jsou mu jednotlivé zdravotní úkony poskytovány bezplatně. Nutnou a nezbytnou podmínkou je souhlas pacienta s poskytováním domácí péče v jeho sociálním prostředí.
 • Další možností pacienta je volba zdravotní péče na přímou úhradu – to znamená, že si ji pacient hradí sám.

  VÍCE INFORMACÍ

 

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ NAŠICH SESTER?

 • zápěstní tonometr - měření krevního tlaku
 • glukometr - měření krevního cukru
 • pulzní oxymetr - měření saturace krve kyslíkem
 • kyslíkový koncentrátor - DeVilbiss 5l - v dnešní době mnoho lidí trpí onemocněním srdce, plic a dalšími respiračními onemocněními. Mnoha těmto pacientům může pomoci právě přídavná kyslíková terapie. Přídavná dodávka kyslíku zvýší množství kyslíku, které vaše tělo přijímá. Přídavná dodávka kyslíku není návyková. Konkrétní příjem kyslíku se předepisuje lékařem z důvodů zlepšení symptomů onemocnění. Kyslíkový koncentrátor je z dostupných možností nejspolehlivější, nejefektivnější a nejpohodlnější zdroj přídavného kyslíku. Je známý pro svou spolehlivost, životnost a poskytuje vysokou bezpečnost pro pacienta
 • odsávačka hlenů - Fazzini F20 1l -je ideální pro domácí pooperační léčbu, pomůcka je lehká, snadno manipulovatelná, s minimálním nárokem na čištění

 

Naší snahou je zajistit nebo zprostředkovat co nejkomplexnější služby. Proto mezi naše další služby patří:

Pracovní doba: 

Po – Ne   24 hodin denně (vždy dle indikace lékaře)

KONTAKT

Domácí zdravotní péče

adresa: Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 511 869

Vrchní sestra

Pavlína Krejčová
tel.:  +420 731 604 513
e-mail: chos@horazdovice.charita.cz

Prosíme, kontaktujte nás v pracovních dnech od 7:00 do 15:30.