Tříkrálová sbírka

TKS

K získání prostředků pro pomoc organizuje Charita Horažďovice tradiční Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je  určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším potřebným. Tato dobročinná sbírka probíhá současně v celé republice, kdy do ulic vyráží koledníci různého věku a na dveře svěcenou křídou obvykle napíší K+M+B, což patrně nejsou počáteční písmena jmen Třech králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se lidově traduje,  nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat – což v překladu znamená  Kristus, požehnej tomuto domu.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

banner_1180x490_obecny (1)

 

Více informací o sbírce obecně naleznete na 

WWW.TRIKRALOVASBIRKA.CZ

 

Letos se s malými koledníčky můžete potkat v ulicích i u Vás doma.

  • V Horažďovicích se můžete těšit na skupinky králů 6. ledna 2023.
  • V okolních obcích Vás tři králové navštíví 7. a 8. ledna 2023.
  • V Nepomuku a okolí koledníčky také potkáte.

KOLEDA

Seznam obcí, kde můžete koledníčky potkat:

Horažďovicko
Obec Datum koledy
Babín  
Boubín 7. 1. 2023
Břežany 7. 1. 2023
Černice  
Dobrotice 8. 1. 2023
Hejná 7. 1. 2023
Hliněný Újezd 7. 1. 2023
Holkovice 8. 1. 2023
Horažďovice předměstí 7. 1. 2023
Horažďovická Lhota 7. 1. 2023
Hradešice 4. - 6. 1. 2023
Chanovice 8. 1. 2023
Jetenovice 8. 1. 2023
Kejnice 7. 1. 2023
Komušín 7. 1. 2023
Kvášňovice 8. 1. 2023
Malé Hydčice 7. 1. 2023
Malý Bor 7. 1. 2023
Maňovice 8. 1. 2023
Myslív (Loužná, Milčice, Myslív, Nehodív, Polánka) 6. - 8. 1. 2023
Olšany (Olšany, Olšany - nádraží) 7.- 8. 1. 2023
Pačejov (Pačejov, Pačejov - nádraží, Stražovice, Týřovice, Velešice) 7. - 8. 1. 2023
Slatina 8. 1. 2023
Slivonice 7. 1. 2023
Smrkovec 7. 1. 2023
Svaté Pole  
Svéradice 8. 1. 2023
Třebomyslice 8 . 1. 2023
Týnec 7. 1. 2023
Velké Hydčice 7. 1. 2023
Velký Bor 8. 1. 2023
Veřechov 7. 1. 2023

KONTAKT NA KOORDINÁTORA  SBÍRKY:

Nepomucko
Obec Datum koledy
Bezděkov 7. 1. 2023
Bezděkovec  
Hradiště 7. 1. 2023
Kasejovice 7. 1. 2023
Nepomuk (Dvorec, Nepomuk) 6. - 11. 1. 2023
Neurazy (Klikařov, Neurazy, Partoltice, Radochovy, Vojovice) 6. - 8. 1. 2023
Nezdřev 8. 1. 2023
Oselce (Kotouň, Nová Ves, Oselce) 7. 1. 2023
Srby 8. 1. 2023
Vrčeň  


KONTAKT NA KOORDINÁTORA  SBÍRKY:

  • Mgr. Eva Majerová +420 737 402 831 (v odpoledních hodinách), e.majer@email.cz 

 

STATICKÉ KASIČKY

Na veřejně přístupných místech budou umístěny statické kasičky (např. v kostele, lékárně, na úřadě a v obchodech). Statická kasička bude s průkazkou (vyplněná na konkrétní osobu).

KDE NAJDETE NEJBLIŽŠÍ KASIČKU PRO DAROVÁNÍ HOTOVOSTI?

Horažďovicko
Nepomucko
Umístění statické kasičky Datum
Lékárna PharmDr. Anna Hánová (Na Vinici II. 564, Nepomuk) 2. 1. - 11. 1. 2023
Jan Pondělík - pekařství a cukrářství Dvorec (U Trati 307, Nepomuk - Dvorec) 2. 1. - 11. 1. 2023
Helena Motejzníková - Koloniál (Oselce 33) 9. 1. - 13. 1. 2023
ZKD Plzeň - Coop Konzum Kotouň (Kotouň 95) 2. 1. - 13. 1. 2023


KONTAKT NA KOORDINÁTORA  SBÍRKY:

  • Mgr. Eva Majerová +420 737 402 831 (v odpoledních hodinách), e.majer@email.cz 

SEZNAM VŠECH MÍST V NAŠÍ DIECÉZI , KDE JE MOŽNÉ PŘISPĚT:

Tříkrálová sbírka bude probíhat také ve virtuálním prostoru (dárcovská SMS, ON-LINE KOLEDA).

DÁRCOVSKÁ SMS

Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: 

  • DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90
  • DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.

 

ON-LINE koleda

Pokud tři králové nezazvoní přímo u vás doma, otevřete jim ONLINE dveře a zažijte stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá parta zmrzlých koledníčků jen pro vás. Obdarujte je a přijměte požehnání. Skrze vás darují pomoc těm nejpotřebnějším!

www.trikralovasbirka.cz

Od poloviny prosince do 16. ledna 2022 Vám umožňuje darovat podle konkrétní obce, kterou si Vy zvolíte. Přispět můžete i bezhotovostně na účet číslo 66008822/0800 s variabilním symbolem 777920601 pro Horažďovicko a 777920603 pro Nepomucko. 

Horažďovicko

Horažďovice

Nepomucko

Nepomuk

 

Rozdělení

 

Kontaktujte nás:

Bc. Olga Šulcová

Tel.: 376 511 867, 733 755 947