Tříkrálová sbírka

TKS

K získání prostředků pro pomoc organizuje Oblastní charita Horažďovice tradiční Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je  určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším potřebným. Tato dobročinná sbírka probíhá současně v celé republice, kdy do ulic vyráží koledníci různého věku a na dveře svěcenou křídou obvykle napíší K+M+B, což patrně nejsou počáteční písmena jmen Třech králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se lidově traduje,  nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat – což v překladu znamená  Kristus, požehnej tomuto domu.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

TKS

Budeme koledovat ONLINE, ale i naživo všude tam, kde to epidemiologická situace umožní. Respektujeme současnou situaci, ale Tři králové jsou odhodlaní vás o koledu nepřipravit.

Sledujte nás pro aktuální informace!

Více informací na

www.trikralovasbirka.cz

Rozdělení

Zapojte se aktivně do Tříkrálové sbírky!
Hledáme krále, jejich doprovod (nad 15 let) nebo pomocníky v obcích. Důležité je nadšení a chuť se zapojit.

Kontaktujte nás: