Občanská poradna

sociální služba poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 Informace o službě můžete také nalézt v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR (identifikátor: 6006853)

S ČÍM POMÁHÁME?

Nejčastěji se zabýváme:

 • Bydlení
 • Občanskoprávní a majetkoprávní vztahy
 • Rodina a mezilidské vztahy
 • Pracovněprávní vztahy
 • Systém sociálních dávek a pomoc
 • Dluhové poradenství
 • Ochrana spotřebitele
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Správní řízení – jednání s úřady

Poskytované služby:

 • pomoc při uplatnění práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutická činnost
 • pomoc při hledání půjčovny kompenzačních pomůcek
 • akreditace u Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (ident. číslo: AO-003-2018) 

KOMU A KDE JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?

Cílovou skupinu uživatelů služby tvoří všechny osoby hledající informace a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a řešení svých obtížných životních situací, osoby, které neznají svá práva a povinnosti, a osoby, které nejsou schopny účinně vyjádřit své potřeby.

Cíle

 • nabídnout možnosti řešení a pomoc při řešení nepříznivé sociální situace
 • aktivizace klienta při řešení jeho situace, aby uměl využít ve společnosti dostupné zdroje v systému služeb
 • podporovat uživatele služby v samostatnosti prosazování svých práv a oprávněných zájmů

Služba je poskytována:

 • ambulantně: Palackého 1061, Horažďovice
 • terénně: v Horažďovicích a okolních obcích v okruhu 15 km od Horažďovic

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?

Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice poskytuje ambulantní i terénní formou informace, rady, aktivní poradenskou pomoc a podporu prostřednictvím nezávislého poradenství všem lidem, kteří se na ni obrátí, aby dokázali vyřešit svoji situaci, která je tíží nebo aby dokázali této situaci předcházet.
Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Principy poskytované služby

Služba je poskytována diskrétně, nestranně, bezplatně, respektuje individualitu a svobodu rozhodování uživatele. Je využíván partnerský přístup a uživatel je motivován k samostatnosti. U uživatele se snažíme rozvíjet schopnost aktivně se podílet na řešení své životní situace.

Pracovní doba:

Ambulantní poradenství

(v Občanské poradně na adrese Oblastní charita Horažďovice, Palackého 1061, Horažďovice)

Úterý: 9:00 – 11:30  I  12:30 – 16:00   

Terénní poradenství

(v Horažďovicích a okolních obcích v okruhu 15 km od Horažďovic)

Úterý: 13:30 – 15:30   

Projekt je realizován ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň o.s.

KONTAKT

Občanská poradna

adresa: Palackého 1061, 341 01 Horažďovice (úterý:   8:00 – 16:00)
telefon: 730 551 603
(pondělí, středa, pátek: 7:00 – 15:30)
e-mailporadna@horazdovice.charita.cz

S pracovníkem poradny si sjednáte schůzku. Poradenství je poskytováno při osobních konzultacích.

Písemná forma poradenství (dopis, e-mail) není poradnou poskytována.