Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčování kompenzačních pomůcek seniorům a zdravotně postiženým občanům je jednou z dalších činností Charity Horažďovice. Jde o službu doplňující kvalitu poskytované komplexní zdravotně sociální péče, kterou napomáháme klientům k aktivaci psychosociálních schopností a soběstačnosti.
Ve stáří mají mnozí lidé ztížené schopnosti pohybu, ale stáří není konec života. Jde jen o další etapu života, ve které chtějí i tito lidé být mezi ostatními a žít. Díky vozíkům a dalším kompenzačním pomůckám se senioři dostávají ze svých pokojů a lůžek ven mezi ostatní.

Klientům jsou k dispozici:

  • WC křesla                                                                          IMG_6528
  • invalidní vozíky
  • posunovací i pojízdná chodítka
  • hole
  • nástavce na WC aj.

Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány dle platného ceníku (půjčení do 7 dní je zdarma) popř. bez úhrady v průběhu celého roku přímo v sídle organizace, tj. Palackého 1061 v Horažďovicích. Kompenzační pomůcky, které má naše organizace k dispozici, byly pořízeny z finančních prostředků organizace nebo byly přijaty formou daru.

K dispozici máme díky Tříkrálové sbírce zcela nové i zánovní elektricky polohovatelná lůžka včetně antidekubitní matrace. Zapůjčení lůžka je vhodné zejména při rekonvalescenci v domácím prostředí. Do domácího prostředí půjčujeme i kyslíkový koncentrátor a odsávačku hlenů.

CENÍK

Přes zdravotní pojišťovnu je možné zajistit zapůjčení elektrického polohovacího lůžka při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu, což znamená větší pohodlí pro klienta a usnadní i  poskytování péče a manipulaci s klientem pro naše pracovníky.

KONTAKT

Půjčovna kompenzačních pomůcek

adresa: Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
telefon: +420 376 511 867