Pečovatelská služba

sociální služba poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Informace o službě můžete také nalézt v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR (identifikátor: 5882065)

S ČÍM POMÁHÁME?  

Základní činnosti:

 • základní hygienické potřeby (koupel aj.)           
 • pomoc při oblékání, přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC
 • zajištění stravovacích potřeb (dovoz nebo donáška oběda, příprava stravy aj.)           
  • cena oběda: 70,- Kč (možnost zajistit dietní stravování)      VÍCE INFO
 • zajištění základního chodu domácnosti (nákup, běžný úklid, pomoc při zajištění velkého úklidu)    
 • praní prádla včetně vyžehlení a drobných oprav
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pochůzky a doprovod dle přání uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby apod.)

Fakultativní činnosti:

 • pedikúra
 • doprava klienta na vyšetření, úřad, nákup apod.
 • aktivizační činnosti (kulturní, vzdělávací a duchovní programy, cvičení, tvořivé dílny apod.)

KOMU A KDE MŮŽEME POMOCI?

 • Dospělým a dospívajícím osobám (dorost: 16-18 let; mladí dospělí: 19-27 let; dospělý: 27–65 let; mladší senioři: 65–80 let; starší senioři: nad 80 let), které potřebují z důvodu věku (senioři) či zdravotního postižení (osoby se zdravotním postižením) pomoc druhé osoby a žijí ve svém přirozeném prostředí.
 • Omezení – Oblastní charita Horažďovice není schopna z důvodu nedostatku specialistů zajistit pomoc vyžadující znalosti znakové řeči či dovednosti vážící se k některým těžkým postižením klienta – v těchto případech jsou pracovníci schopni navazovat kontakt s klientem pouze při asistenci tlumočníka či rodinného příslušníka a jsou schopni zastávat úkony nevyžadující znalosti potřebné ke komunikaci s klientem.

Místa poskytování služby:

 • domácnosti klientů v Domech s pečovatelskou službou Palackého 1061 a Loretská 1069 a 1071 v Horažďovicích
 • domácnosti klientů ve městě Horažďovice
 • domácnosti klientů v obcích (a jejich částech) v okolí Horažďovic: Babín, Komušín, Veřechov, Svaté Pole, Boubín, Horažďovická Lhota, Třebomyslice, Pačejov, Pačejov – nádraží, Velešice, Týřovice, Strážovice, Olšany, Břežany, Smrkovec, Hradešice, Černíč, Svéradice, Slatina, Kvášňovice, Holkovice, Dobrotice, Chanovice, Újezd u Chanovic, Černice, Defurovy Lažany, Myslív, Milčice, Loužná, Nehodív, Kovčín, Neprochovy, Žďár, Maňovice, Velký Bor, Jetenovice, Slivonice, Malý Bor, Týnec, Hliněný Újezd, Malé Hydčice, Hejná, Velké Hydčice, Kejnice, Karlovce

 JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?

K výkonu této sociální služby má naše organizace kvalifikované pečovatele a pečovatelky. Při poskytování péče spolupracují s vedoucím CHPS, se sociálním pracovníkem a také s Domácí zdravotní péčí při Oblastní charitě Horažďovice. Tím vytváří jeden celek, který klientům zajišťuje komplexní péči. Výjimkou  není ani spolupráce rodiny klienta a také registrujícího lékaře. 

Pečovatelské úkony se poskytují klientům na základě písemné smlouvy, která obsahuje druh, četnost a výše úhrad za poskytovanou péči. Tento druh péče si klient hradí sám na základě sazebníku organizace, který je vytvořen v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k  zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní doba:     

 • Po – Pá                                  7:00 – 19:30
 • So, Ne, dny prac. klidu       7:00 – 13:00; 15:30 – 19:30

Naší snahou je zajistit nebo zprostředkovat co nejkomplexnější služby. Proto mezi naše další služby patří:

KONTAKT


Charitní pečovatelská služba

adresa: Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
telefon: 376 511 867

Sociální pracovnice:
Mgr. Dagmar Ušiaková
tel.: 721 285 938
e-mail: 4gsyQOQ%-knJU~laY.kmYZhaa8kmb

Pavla Brůžková, DiS.
tel.: 730 551 603
e-mail: 4gsyQOQ%-knJU~laY.kmYZhaa8kmb

 

 

 

 

 
Vedoucí služby

Milena Maroušková
tel.: 735 746 548
e-mail: YaCCQOQ%-knJU~laY.kmYZhaa8kmb