Pečovatelská služba

sociální služba poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Informace o službě můžete také nalézt v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR (identifikátor: 5882065)

S ČÍM POMÁHÁME?  

Základní činnosti:

 • základní hygienické potřeby (koupel aj.)           
 • pomoc při oblékání, přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC
 • zajištění stravovacích potřeb (dovoz nebo donáška oběda, příprava stravy aj.)           
  • cena oběda: 78,- Kč (možnost zajistit dietní stravování)      VÍCE INFO
 • zajištění základního chodu domácnosti (nákup, běžný úklid, pomoc při zajištění velkého úklidu)    
 • praní prádla včetně vyžehlení a drobných oprav
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pochůzky a doprovod dle přání uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby apod.)

Fakultativní činnosti:

 • pedikúra
 • doprava klienta na vyšetření, úřad, nákup apod.
 • aktivizační činnosti (kulturní, vzdělávací a duchovní programy, cvičení, tvořivé dílny apod.)

KOMU A KDE MŮŽEME POMOCI?

 • Dospělým a dospívajícím osobám (dorost: 16-18 let; mladí dospělí: 19-27 let; dospělý: 27–65 let; mladší senioři: 65–80 let; starší senioři: nad 80 let), které potřebují z důvodu věku (senioři) či zdravotního postižení (osoby se zdravotním postižením) pomoc druhé osoby a žijí ve svém přirozeném prostředí.
 • Omezení – Charita Horažďovice není schopna z důvodu nedostatku specialistů zajistit pomoc vyžadující znalosti znakové řeči či dovednosti vážící se k některým těžkým postižením klienta – v těchto případech jsou pracovníci schopni navazovat kontakt s klientem pouze při asistenci tlumočníka či rodinného příslušníka a jsou schopni zastávat úkony nevyžadující znalosti potřebné ke komunikaci s klientem.

Místa poskytování služby:

 • domácnosti klientů v Domech s pečovatelskou službou Palackého 1061 a Loretská 1069 a 1071 v Horažďovicích
 • domácnosti klientů ve městě Horažďovice
 • domácnosti klientů v obcích (a jejich částech) v okolí Horažďovic a Pačejova-nádraží:
  • Středisko Horažďovice: Babín, Boubín, Břežany, Černice, Černíč, Defurovy Lažany, Dobrotice, Hejná, Hliněný Újezd, Holkovice, Horažďovice, Horažďovická Lhota, Hradešice, Chanovice, Jetenovice, Karlovce, Kejnice, Komušín, Malé Hydčice, Malý Bor, Maňovice, Slatina, Slivonice, Smrkovec, Svaté Pole, Svéradice, Třebomyslice, Týnec u Horažďovic, Újezd u Chanovic, Velké Hydčice, Velký Bor, Veřechov
  • Středisko Pačejov-nádraží: Kvášňovice, Kovčín, Milčice, Myslív, Nehodív, Neprochovy, Loužná, Olšany, Olšany-nádraží, Pačejov, Pačejov-nádraží, Velešice, Týřovice, Žďár

 JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?

K výkonu této sociální služby má naše organizace kvalifikované pečovatele a pečovatelky. Při poskytování péče spolupracují s vedoucím CHPS, se sociálním pracovníkem a také s Domácí zdravotní péčí při Charitě Horažďovice. Tím vytváří jeden celek, který klientům zajišťuje komplexní péči. Výjimkou  není ani spolupráce rodiny klienta a také registrujícího lékaře. 

Pečovatelské úkony se poskytují klientům na základě písemné smlouvy, která obsahuje druh, četnost a výše úhrad za poskytovanou péči. Tento druh péče si klient hradí sám na základě sazebníku organizace, který je vytvořen v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k  zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní doba:     

 • Po – Pá                                  7.00 – 19.30
 • So, Ne, dny prac. klidu       7.00 – 13.00; 15.30 – 19.30

Naší snahou je zajistit nebo zprostředkovat co nejkomplexnější služby. Proto mezi naše další služby patří:

KONTAKT


Charitní pečovatelská služba

Středisko Horažďovice
adresa: 
Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
telefon: +420 376 511 867
e-mail: info@horazdovice.charita.cz
Milena Maroušková (vedoucí služby)
      telefon: +420 735 746 548
Ing. Lucie Oudová, DiS. (sociální pracovnice)
      telefon: + 420 721 285 938

 

 

Středisko Pačejov-nádraží
adresa: Pačejov-nádraží 199, 341 01  Horažďovice 
e-mail: 4gsyQOQ%-knJU~laY.kmYZhaa8kmb
Milena Maroušková (vedoucí služby)
      telefon: +420 735 746 548
Pavla Brůžková, DiS. (sociální pracovnice)
      telefon: + 420 730 551 603