Pečovatelská služba

sociální služba poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Informace o službě můžete také nalézt v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR (identifikátor: 5882065)

S ČÍM POMÁHÁME?  

Základní činnosti:

 • základní hygienické potřeby (koupel aj.)           
 • pomoc při oblékání, přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC
 • zajištění stravovacích potřeb (dovoz nebo donáška oběda, příprava stravy aj.)           
  • cena oběda: 88,- Kč (možnost zajistit dietní stravování)      VÍCE INFO
 • zajištění základního chodu domácnosti (nákup, běžný úklid, pomoc při zajištění velkého úklidu)    
 • praní prádla včetně vyžehlení a drobných oprav
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pochůzky a doprovod dle přání uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby apod.)

Fakultativní činnosti:

 • pedikúra
 • doprava klienta na vyšetření, úřad, nákup apod.
 • aktivizační činnosti (kulturní, vzdělávací a duchovní programy, cvičení, tvořivé dílny apod.)

CENÍK A DALŠÍ DOKUMENTY

 

KOMU A KDE MŮŽEME POMOCI?

 • Dospělým a dospívajícím osobám (dorost: 16-18 let; mladí dospělí: 19-27 let; dospělý: 27–65 let; mladší senioři: 65–80 let; starší senioři: nad 80 let), které potřebují z důvodu věku (senioři) či zdravotního postižení (osoby se zdravotním postižením) nebo dlouhodobého onemocnění (osoby s chronickým onemocněním) pomoc druhé osoby a žijí ve svém přirozeném prostředí.
 • Omezení – Charita Horažďovice není schopna z důvodu nedostatku specialistů zajistit pomoc vyžadující znalosti znakové řeči či dovednosti vážící se k některým těžkým postižením klienta – v těchto případech jsou pracovníci schopni navazovat kontakt s klientem pouze při asistenci tlumočníka či rodinného příslušníka a jsou schopni zastávat úkony nevyžadující znalosti potřebné ke komunikaci s klientem.

Místa poskytování služby:

 • domácnosti klientů v Domech s pečovatelskou službou Palackého 1061 a Loretská 1069 a 1071 v Horažďovicích
 • domácnosti klientů ve městě Horažďovice
 • domácnosti klientů v obcích (a jejich částech) v okolí Horažďovic a Pačejova-nádraží:
  • Středisko Horažďovice: Babín, Boubín, Břežany, Černice, Černíč, Defurovy Lažany, Dobrotice, Hejná, Hliněný Újezd, Holkovice, Horažďovice, Horažďovická Lhota, Hradešice, Chanovice, Jetenovice, Karlovce, Kejnice, Komušín, Krutěnice, Letovy, Malé Hydčice, Malý Bor, Maňovice, Miřenice, Nalžovské Hory (Nalžovy, Stříbrné Hory), Neprochovy, Otěšín, Sedlečko, Slatina, Slivonice, Smrkovec, Svaté Pole, Svéradice, Těchonice, Třebomyslice, Týnec u Horažďovic, Újezd u Chanovic, Ústaleč, Velenovy, Velké Hydčice, Velký Bor, Veřechov, Zahrádka, Žďár
  • Středisko Pačejov-nádraží: Kvášňovice, Kovčín, Milčice, Myslív, Nehodív, Loužná, Olšany, Olšany-nádraží, Pačejov, Pačejov-nádraží, Velešice, Týřovice

 JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA?

K výkonu této sociální služby má naše organizace kvalifikované pečovatele a pečovatelky. Při poskytování péče spolupracují s vedoucím CHPS, se sociálním pracovníkem a také s Domácí zdravotní péčí při Charitě Horažďovice. Tím vytváří jeden celek, který klientům zajišťuje komplexní péči. Výjimkou  není ani spolupráce rodiny klienta a také registrujícího lékaře. 

Pečovatelské úkony se poskytují klientům na základě písemné smlouvy, která obsahuje druh, četnost a výše úhrad za poskytovanou péči. Tento druh péče si klient hradí sám na základě sazebníku organizace, který je vytvořen v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k  zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní doba:     

 • Po – Pá                                  7.00 – 19.30
 • So, Ne, dny prac. klidu       7.00 – 13.00; 15.30 – 19.30

Naší snahou je zajistit nebo zprostředkovat co nejkomplexnější služby. Proto mezi naše další služby patří:

KONTAKT


Charitní pečovatelská služba

Středisko Horažďovice
adresa: 
Palackého 1061, 341 01 Horažďovice
telefon: +420 376 511 867
e-mail: info@horazdovice.charita.cz
Milena Maroušková (vedoucí služby)
      telefon: +420 735 746 548
Ing. Lucie Oudová, DiS. (sociální pracovnice)
      telefon: + 420 721 285 938
Bc. Renata Šiplová (sociální pracovnice)
      telefon: +420 604 481 858

 

 

 

Středisko Pačejov-nádraží
adresa: Pačejov-nádraží 199, 341 01  Horažďovice 
e-mail: 4gsyQOQ%-knJU~laY.kmYZhaa8kmb
Milena Maroušková (vedoucí služby)
      telefon: +420 735 746 548
Pavla Brůžková, DiS. (sociální pracovnice)
      telefon: + 420 730 551 603