Podpořte nás

Charita Horažďovice je neziskovou organizací, jejíž služba se bez finančních prostředků neobejde – zvláště je-li dbáno na její kvalitní a profesionální provedení. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci. Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté občanské společnosti a vysoké podnikatelské etiky. Pokud ani vy nemáte možnost pomoci potřebným přímo, můžete tak učinit naším prostřednictvím. Rádi bychom i v budoucnu Vaši důvěru nezklamali.

Všem našim dárcům patří naše upřímné díky!

Finanční dar

Finanční dary

  • hotovost do pokladny v účtárně Charity Horažďovice
  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 0821917369/0800 u České pořitelny
  • poštovní poukázkou (na účet číslo: 0821917369/0800 u České pořitelny nebo na adresu – Charita Horažďovice, Palackého 1061, 341 01 Horažďovice)
Materiální dary

Materiální dary

Pro společnosti, které mají zájem podělit se s námi o své služby, nadbytečné zásoby, sezónní zboží, nadprodukci či špatně označené nebo jinak vyřazené produktynabízíme smysluplný způsob, jak se podílet na naší práci. Uvítáme: drogistické zboží, funkční výpočetní techniku a elektroniku, kancelářské zboží a spotřební materiál, zachovalý nábytek a kancelářské vybavení, nevyužité kompenzační pomůcky.

Je také možné zahrnout Charitu Horažďovice do vaší poslední vůle nebo závěti. Jestliže si přejete věnovat část nebo celé své úspory, majetek, akcie nebo vozidla ve prospěch charitativní činnosti, kontaktuje nás prosím, poradíme, jak vše diskrétně a efektivně realizovat.

Informace pro individuální dárce (fyzické osoby)

Poskytnutím materiálního či finančního daru se stáváte příznivcem odvěkého lidského snažení po dobročinnosti. Váš příspěvek bude využit zcela transparentně a v duchu křesťanské lásky k bližnímu, který je nemocný, těžce postižený anebo sociálně slabý. Váš dar si můžete odečíst z daňového základu. Potvrzení Vám rádi vystavíme.

Zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 15% ze základu daně.

Informace pro firmy a společnosti (právnické osoby)

Zákon 586/1992 Sb., o dani z příjmů, v platném znění umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2 000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.V tomto případě Vám vystavíme potvrzení o daru či spolupráci zpečetíme darovací smlouvou.

Reklama na webu

Staňte se "Sponzorem měsíce" a buďte součástí naší webové kampaně - Vaše logo umístíme na exkluzivní místo na úvodní stránce na našich webových stránkách jako "Sponzora měsíce" s odkazem na webové stránky Vaší společnosti.

 Chcete-li s námi spolupracovat a skrze nás touto formou pomáhat, jsme Vám kdykoli k dispozici.

Kontaktujte nás: