Domácí zdravotní péče hrazená klientem

Další možností pacienta je volba zdravotní péče na přímou úhradu – to znamená, že si ji pacient hradí sám.

Můžete se na nás obrátit tedy i v případě, že Vám váš ošetřující lékař domácí ošetřovatelskou péči nepředepíše a Vy byste takovouto pomoc uvítali. 

Pokud máte pocit nebo jste přesvědčeni, že Vám blízká osoba v seniorském věku neužívá léky dle ordinace lékaře a Vám se to nelíbí? Nebo byste chtěli, aby byl Váš manžel/ka, rodič nebo prarodič pod odborným dohledem (kontrola krevního tlakupřevazy ran) zkušených zdravotních sester, které jsou v každodenním kontaktu se všemi praktickými lékaři i lékaři – specialisty na Horažďovicku, aniž by musel opustit svůj domov? Či Vám dělá obtíže se pravidelně dostavovat na odběry krve atd. do ordinace svého lékaře?

Pak i Vám můžeme nabídnout služby našich zdravotních sester přímo u Vás doma. Služba ale není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Ceník zdravotnických úkonů za přímou úhradu klienta

KONTAKT

Pavlína Kyliánová
tel.:  731 604 513
e-mail: chos@horazdovice.charita.cz

Prosíme, kontaktujte nás v pracovních dnech od 7:00 do 15:30.