POMOC – PÉČE – PODPORA ….. již 25 let
26. září 2022 Z Charity Horažďovice

POMOC – PÉČE – PODPORA ….. již 25 let

Charita Horažďovice oslavila 23. září 2022 krásné půlkulaté výročí – 25 let fungování v Horažďovicích a jejich okolí. Jsme velmi vděčni, že naše pozvání na přátelské setkání přijali nejen naši současní klienti, ale i bývalí zaměstnanci a zástupci institucí, kteří s námi dlouhodobě spolupracují nebo podporují naše aktivity. 

 

Mezi významnými hosty tak byl světící biskup českobudějovický      Mons. Pavel Posád , prezident Diecézní charity České Budějovice R. D. JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka, okrskový vikář vikariátu Sušice - Nepomuk R. D. ThLic. Jaroslaw Zygmunt, starosta Města Horažďovice Ing. Michael Forman, primářka Nemocnice Horažďovice MUDr. Hana Veselovská a mnozí další.

Doufáme, že se všem našim hostům líbil i program, který byl připraven – mše svatá, posezení s harmonikou Pavla Hlobíka, ale i aktivity zaměřené na děti a mladší generaci – ukázka králičího hopu (sportovní disciplína pro králíky), skákací hrady, malování na kamínky a vystoupení kapely Bossanoha. Jsme rádi, že jsme odpoledne plné vzpomínek, radosti a vděčnosti mohli pořádat za podpory:

Alphega Lékárna

Město Horažďovice

Pekařství Karel Rendl

farnost Horažďovice

Obec Břežany

Šumavěnka UG

Hotel Prácheň

Obec Hejná

Zámecká cukrárna Horažďovice

Naše hosty jsme mohli nejen pohostit, ale také jim předat malý dáreček. Tím byl jogurt z Mlékárna Boubín jako symbol tradice, lokálnosti a poctivé práce. S těmito hodnotami spojujeme také naši Charitu.

Velmi nás potěšila pochvala za naši dosavadní práci a přání, aby se naše práce mohla dále šířit tam, kde je zapotřebí. Silným tématem byla také týmová práce, kterou P. Brožka přirovnal ke „včelkám v úle“.  Na týmové a mezi-týmové spolupráci je naše každodennost postavena. Pečovatelská služba, která se stará o stravu a hygienu seniorů a zdravotně postižených a jejich domácnost, se často obrací na naše sestry domácí zdravotné péče. Jejich úkolem je poskytovat zdravotnické výkony (převazy, odběry krve, kontrolní měření glykémie, tlaku, pulsu, saturace krve, ošetření stomií apod.). Také sestřičky jsou často prostředníky mezi budoucím uživatelem pečovatelské služby a sociálními pracovnicemi, které zjišťují potřebnost zavedení pečovatelské služby u konkrétního člověka.

Pomoc a péče o seniory a osoby se zdravotním omezením je základem našich služeb již 25 let, ale Charita v Horažďovicích nabízí pomocnou ruku i dalším lidem ve složité situaci. Jejím prostřednictvím teď můžete např. využít až do 30.11.2022 možnosti Milostivého léta II pro řešení dluhů u veřejnoprávních subjektů (více www.milostiveleto.cz).  Prostřednictvím potravinové banky pak pomáháme nejen lidem z Ukrajiny žijícím v Mířenicích (cca. 60 lidí), ale i lidem s nízkým rodinným rozpočtem, které doporučí sociální odbor Města Horažďovice. Přínos vidíme i v projektu Sociálně-integračního bytu, který aktuálně pomáhá pracujícímu otci samoživiteli překonat poslední měsíce splácení svých dluhů tak, aby si již brzy mohl požádat o pronájem městského bytu a začít žít plně samostatně.     

Doufáme, že i další čtvrtstoletí bude ve znamení kvality našich služeb, které budou opravdovou pomocí pro lidi, kteří se ocitli na hraně svých sil a možností.

 

Za Charitu Horažďovice s velkým DÍKY pro všechny, kteří se zapojili do díla Charity

 

Mgr. Šárka Čáňová

ředitelka
Tel.: 376 511 867 E-mail: ~.qs-3b6LTuy8Zp--ovmVW7%WkvDRW7r