Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice


  • Tel.: 376 512 596
 
Palackého 1061, Horažďovice, 341 01

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

 

Nejčastější problematika:

● Bydlení ● Občanskoprávní a majetkoprávní vztahy ● Rodina a mezilidské vztahy

● Pracovněprávní vztahy ● Systém sociálních dávek a pomoci ● Dluhové poradenství

● Ochrana spotřebitele ● Sociální a zdravotní pojištění ● Správní řízení – jednání s úřady

Poradna je akreditována u Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení  (ident. číslo: AO- 003-2018)

Na základě osobních cílů, potřeb uživatele a jeho schopností a dle povahy řešené problematiky nabízí občanská poradna služby:

  • Poskytnutí obecné informace cílené na problém
  • Poskytnutí rady cílené na určitou osobu, nabídka různých možností řešení
  • Aktivní pomoc – komplexní přístup k řešení problému s možností poskytnutí následné péče a koordinování celého problému poradnou

 

Pracovní doba Občanské poradny

  • Ambulantní poradenství  

(v Občanské poradně na adrese Oblastní charita Horažďovice, Palackého 1061, Horažďovice)

Úterý: 9:00-11:30 12:30-16:00

 

  • Terénní poradenství

(v Horažďovicích a okolních obcích v okruhu 15 km od Horažďovic)

Úterý: 13:30-15:30

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu uživatelů služby tvoří osoby hledající informace a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a řešení svých obtížných životních situací, osoby, které neznají svá práva a povinnosti, a osoby, které nejsou schopny účinně vyjádřit své potřeby.

Maximální roční kapacita služby

  •  Ambulantní forma – 340 intervencí
  • Terénní forma – 160 intervencí

Pomoc je poskytována formou jednorázových nebo opakovaných konzultací.

 

Zájemci o službu se do poradny mohou objednat:

  • osobně na adrese: Oblastní charita Horažďovice, Palackého 1061, 341 01 Horažďovice                           úterý: 8:00 – 16:00

  •  telefonicky na čísle: 730 551 603                                                                                                                       pondělí, středa, pátek: 7:00 – 15:30

S pracovníkem poradny si sjednají schůzku. Poradenství je poskytováno pouze při osobním jednání.

 

Principy poskytované služby

Služba je poskytována DISKRÉTNĚ, NESTRANNĚ, BEZPLATNĚ, respektuje individualitu a svobodu rozhodování uživatele. Je využíván partnerský přístup a uživatel je motivován k samostatnosti. U uživatele se snažíme rozvíjet schopnost aktivně se podílet na řešení své životní situace.

 Projekt je realizován ve spolupráci s Občanskou poradnou Plzeň o.p.s.

LogoOPP-zelená 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Šárka Čáňová - statutární zástupce Bc. Olga Šulcová - zástupce ředitele Mgr. Dagmar Ušiaková - sociální pracovnice Pavla Brůžková, DiS. - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:730 551 603