Postní almužna

 

 

Postní almužna je jeden z prvků duchovní formace, který navazuje na starobylou postní tradici. V diecézi brněnské a arcidiecézi olomoucké obnovili tuto tradici už v postní době roku 2009.

Podstatou Postní almužny je, že ten, kdo se chce k této akci přidat, do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. Postničky jsou distribuovány prostřednictvím farností a místních Charit.

Jde o dobrovolnou duchovní formaci jednotlivců a rodin, lidí věřících i sympatizantů. Účelem akce je, aby se místní farnost ve spolupráci s místní Charitou společně vytipovaly potřebné lidi ve svém okolí, kterým výnos postní almužny pomůže (tedy aby farnost a Charita „našly společnou řeč“).

Postní almužna 2016 - časový průběh

Pastorační akce bude zahájena na Popeleční středu (10. února 2016) nebo o 1. neděli postní (14. února 2016), a potrvá až do konce postního období (25. března 2016).

Ke konci postní doby věřící donesou svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdají. V olomoucké arcidiecézi se postní krabičky obvykle vracejí do kostela již na Květnou neděli (20. března 2016).

Letos (2016) jde o již o osmý ročník této akce, která se v roce 2009 uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi, od roku 2010 se koná celostátně.

Výnos Postní almužny 2015

 • farnosti Horažďovice, Malý Bor, Nezamyslice                                                                     4. 083,- Kč
 • farnosti Pačejov, Chanovice, Velký Bor, Kvášňovice                                                          4. 000,- Kč

 

Výnos Postní almužny 2014 

 • farnosti Horažďovice, Malý Bor, Nezamyslice a Žihobce                                                     3 414,- Kč


Postní almužna 2013

V  roce 2013 se pořádala Postní almužna už po páté. Začala na Popeleční středu 13. února 2013 a skončila ve Svatém týdnu. Půst trvá od Popeleční středy následujících 40 dnů (neděle se k tomu nepočítají) a končí Velikonočními svátky, které letos připadají na 30.března (svátek Zmrtvýchvstání Páně) a následující dny.

Výnos Postní almužny 2013

 • farnosti Horažďovice, Malý Bor, Nezamyslice, Žihobce                                                  7 242,- Kč
 • farnosti Zavlekov, Nalžovské Hory, Hradešice                                                                 4 332,- Kč
 • farnosti Velký Bor, Chanovice, Pačejov, Kvášňovice                                                      6 000,- Kč

CELKEM                                                                                                                                      17 574,- Kč

Všem duchovním správcům těchto farních obvodů děkujeme za vynikající spolupráci!

Finanční prostředky budpu použity na nákup pomůcek pro pečující osoby.

 

 Postní almužna 2012

Výnos Postní almužny 2012

 • farnosti Horažďovice, Nezamyslice, Malý Bor, Žihobce                                      7 515,- Kč
 • farnost Hradešice                                                                                                        6 095,- Kč
 • farnost Zavlekov                                                                                                              800,- Kč
 • farnost Nalžovské Hory                                                                                                  682,- Kč
 • farnost Velký Bor                                                                                                          1 150,- Kč
 • farnost Chanovice                                                                                                            750,- Kč
 • farnost Kvášňovice                                                                                                          850,- Kč
 • farnost Pačejov                                                                                                                 650,- Kč

Oblastní charita Horažďovice dle záměrů označených na dně schránek získala 16 792,- Kč. DĚKUJEME!!! 

V Oblastní charitě Horažďovice půjde výtěžek na koupi nového počítače pro účetní celé organizace.

 

Z dopisu světícího biskupa českobudějovického:

„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný… Kdo chce najít Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí“ píše ve své homilii sv. Petr Chrysolog. A právě tato slova jsou mottem akce Postní almužna, kterou v roce 2010 na svém lednovém zasedání podpořili biskupové jako projekt Charity, který se uskuteční ve všech farnostech našich českých a moravských diecézí.

Postní almužna v nás podporuje schopnost vzdát se něčeho konkrétního a tomu odpovídajícím obnosem přispět na potřebné. Projekt se vždy realizuje ve farnosti na předem určený konkrétní cíl.

Do malé papírové schránky člověk vloží obnos přibližně ve výši ceny toho, co si odřekl (dítě čokoládu, bonbony, žvýkačku nebo zmrzlinu; dospělý cigaretu, kávu, alkohol apod.)

Podobné akce se pořádají už mnoho let např. v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině. Všude se setkávají s velmi kladným ohlasem.

Postní almužna by měla být výsledkem naší snahy obohatit náš duchovní život. Půst a odříkání totiž obnovují naše duchovní síly a umožňují nám poznávat Krista v potřebách našich bližních, bratří a sester. Tato forma je zvláště vhodným prostředkem pro rodiny s dětmi, kde se děti učí uskromnit se ve svých potřebách a tím prospět nejenom sobě, ale také druhým.

K takovému způsobu života nás povzbuzuje sám papež Benedikt XVI. v letošním Poselství k postní době, kde píše: „Pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10,24) Čas, který jsme ve svém životě dostali, je cenný proto, abychom v Boží lásce objevovali a konali skutky dobra…přijměme stále aktuální výzvu, abychom usilovali o „vysokou míru běžného křesťanského života“ (Jan Pavel II. Novo millenio ineunte).

Také já Vás chci všechny povzbudit v době před blížícím se postním časem, abychom ve své lásce a štědrosti nezapomínali na všechny potřebné kolem nás

a tím, že se pokusíme je obdarovat, poznáme, že jsme obdarovali tím samým také sebe.

K požehnanému prožití postní doby a k veliké štědrosti v lásce a dobrým skutkům Vám ze srdce žehnám

                                               +Pavel Posád, světící biskup českobudějovický

                                                  Biskupský vikář pro Charitu

                                                  Prezident Charity ČR        

              

Postní almnužna 2011

Postní dobu pro věřící letos opět obohatili možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se  se konala od roku 2009 z pověření z pověření České biskupské konference.


Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček. Tyto prostředky poté  církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Podstatou je, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl.


Pastorační akce byla zahájena na Popeleční středu (9. března 2011), nebo hlavně pak na   1. neděli postní (13. března 2011), a trvala až dokonce postního období.


Letos se tato akce uskutečnila v době od 9. března do 24. dubna 2011. Ke konci postní doby věřící donesli svoji almužnu ve schránkách zpět do kostela, kde ji odevzdali. Sběr schránek proběhl až o 2. neděli velikonoční (1. května 2011). Letos šlo o již o třetí ročník této akce, která se v roce 2009 uskutečnila pouze v brněnské a olomoucké diecézi (na území obou diecézí činila almužna více než 3,4 miliony korun). 
Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohli věřící napsat jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné lásky k bližním v nouzi.


Pro celé území ČR bylo letos vytištěno celkem 80 000 papírových pokladniček a rozesláno do všech diecézí. Sběr postních schránek od věřících se konal dle pokynů duchovního správce.


Obdobné akce duchovní formace a doprovodného prožívání duchovní obnovy prostřednictvím staré postní praxe se pořádají již mnoho let v Anglii, Belgii, Německu, Rakousku, dokonce i v Polsku a na Ukrajině.

 

V Oblastní charitě Horažďovice půjde výtěžek na rekonstrukci a modernizaci jídelny a společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou Palackého 1061 v Horažďovicích. 

 

Výnos Postní almužny 2011

 • farnosti Horažďovice, Nezamyslice, Malý Bor: 11 957,- Kč
 • farnost Žihobce: 2 362,- Kč
 • farnosti Velký Bor, Chanovice, Pačejov: 3710,- Kč
 • farnosti Nalžovské Hory, Hradešice, Zavlekov: 11 604,- Kč

CELKEM: 29 755,- Kč

(Oblastní charita Horažďovice získala: 19 193,- Kč, podpořili jsme také  Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmiv tísni (Klatovy) a projekt humanitární pomoci Charity Česká republika na pomoc obětem přírodních katastrof v České republice) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výnos Postní almužny 2010a

preference Kam zaslány peníze? částka
Dle rozhodnutí charity Oblastní charita Horažďovice 14 887
Lidé v nouzi Oblastní charita Horažďovice 2 133
Cizinci Diecézní charita České Budějovice 270
Humanitární pomoc Diecézní charita České Budějovice 1 344
Pomoc rodinám Diecézní charita České Budějovice 359
Matky s dětmi Farní charita Prachatice 1 245
Lidé těžce nemocní a postižení Oblastní charita Strakonice 2 791
Kostel Hradešice Farní úřad Hradešice 5 867
CELKEM   28 896
     
Peníze byly shromážděny ve farnostech: Horažďovice, Nezamyslice, Malý Bor, Velký Bor, Nalžovské Hory, Hradešice, Zavlekov

VŠEM DĚKUJEME!!!!

Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:721 285 938