Tříkrálová sbírka 2018

V dopoledních hodinách v pátek 5.ledna požehnal všem našim koledníčkům P. Petr Koutský. Těší nás každoroční přítomnost dětí z Křesťanské mateřské školy, se kterými jsme si zazpívali několik koled a vyslechli i povídání o těch "pravých" králích, kteří dorazili do Betléma.Skupinky se pak vydali obchodů, institucí a firem v Horažďovicích. Odpodledne na nás pak čekali lidé ve svých domovech ve městě Horažďovice. Máme radost, že je nás vždy velká parta - do ulic vyrazilo celkem 33 skupinek.


O víkendu se pak naše kroky ubírali k vesnicím. 37 skupinek obcházelo domovy lidí v 33 vesnicích. Letos králové nedorazili do Smrkovce, ale poprvé mohli udělat radost v Dobroticích, Stražovicích, Svatém Poli a Hliněném Újezdě.


Všem štědrým dárcům z celého srdce děkujeme za milé přijetí, dary do sbírkových pokladniček i koledu pro děti.
Naše DÍKY ale patří hlavně koledníčkům a vedoucím skupinek, kteří se i v ne příliš vlídném počasí vydali rozdávat radost a úsměv s přáním všeho dobrého v novém roce.

Moc si vážíme podpory sbírky ze strany Města Horažďovice (každý koledník mladší 15 let dostal volnou vstupenku do horažďovického bazénu). Stejně tak děkujeme za dar - jablíčka ke svačině koledníkům- panu Ing. Bočkovi. 

Fotky dokumentují průběh letošní sbírky.

Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:721 285 938