Tříkrálová sbírka v Horažďovicích

Tříkrálová sbírka v Horažďovicích

I letos se Oblastní charita Horažďovice zapojila do celorepublikové sbírky na podporu všech potřebných. Děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky za sebemenší finanční dar, který se rozhodli věnovat do sbírkových pokladniček. Velice si vážíme veškeré pomoci, kterou nám poskytujete, a zároveň Vás prosíme

UDĚLEJTE ZNOVU DOBRÝ SKUTEK!

OBLASTNÍ CHARITA HORAŽĎOVICE DĚKUJE VŠEM, kteří podpořili její činnost prostřednictvím Tříkrálové sbírky 2017, jejíž výtěžek ve výši 259. 425,-Kč byl Oblastní charitou Horažďovice využit ke zkvalitnění služeb pečovatelské služby a na další projekty dle schválených záměrů.

Výtěžek sbírky bude využit jako v minulých letech na zkvalitnění služeb Oblastní charity Horažďovice, na úhradu nákladů spojených s poskytováním charitní ošetřovatelsko-pečovatelské služby a bezplatné občanské poradny. Dále budou finanční prostředky věnovány na volnočasové aktivity pro seniory a aktivizační činnosti při Oblastní charitě v Horažďovicích.

Prostřednictvím této sbírky bychom rádi podpořili také dětské domovy v Chanovicích a Oselcích.

A naším záměrem je i finančně podpořit rodinu mladého muže z našeho regionu, kterému jeho zdravotní stav znemožňuje volný bezbariérový pohyb.

Opět chceme rozšířit finanční prostředky krizového fondu na pomoc lidem z Horažďovicka v krizové situaci způsobené přírodními vlivy. Kromě využití sbírky v regionu, kde byly prostředky získány, je část peněz zasílána na charitní účely zajišťující likvidaci následků živelných katastrof a pohrom, na pomoc lidem na okraji společnosti a mnoha dalším, jakkoliv strádajícím u nás i v zahraničí prostřednictvím diecézních projektů a projektů Charity Česká republika.

Rádi mezi koledníčky a vedoucími skupinek přivítáme i nové tváře – pokud by se chtěl kdokoli aktivně zapojit do sbírky, kontaktujte nás prosím – tel: 376 512 596, mail: charita.horazdovice@tiscali.cz.

Jménem Oblastní charity Horažďovice bych chtěla poděkovat všem dárcům Tříkrálové sbírky za sebemenší finanční dar, který se rozhodli věnovat do sbírkových pokladniček. Velice si vážíme veškeré pomoci, kterou nám poskytujete, a zároveň vás prosíme - UDĚLEJTE ZNOVU DOBRÝ SKUTEK!

Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS 2018

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018 V NAŠEM REGIONU

  •  HORAŽĎOVICE pátek 5.1.2018                                 10:00 -13:00 15:00 -18:00
  •  OKOLNÍ OBCE sobota a neděle 6. a 7.1.2018           10 -17 hodin

 

www.horazdovice.charita.cz

č.ú.: 0821917369/0800

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:730 551 603