Tříkrálová sbírka 2017 se blíží

Tříkrálová sbírka 2017 se blíží

Hledáme koledníčky a vedoucí skupinek pro následující ročník sbírky

Stejně jako v minulých letech chceme pod záštitou Charity České republiky během prvních dvou lednových týdnů (tentokrát ve dnech 6.-8.ledna 2017) uspořádat v Horažďovicích a jejich okolí Tříkrálovou sbírku. Bude to již 17. Tříkrálová sbírka, která se koná po celé České republice.

Výtěžek Tříkrálové sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším, jinak sociálně potřebným skupinám obyvatel. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí, ostatní finanční prostředky se využijí v regionech, kde se sbírka koná.

 V tomto měsíci hledáme pro naši sbírku malé koledníky jak mezi žáky základních škol, tak v zájmových kroužcích. Prosíme proto rodiče, prarodiče, pedagogy a další, kteří jsou s dětmi v úzkém kontaktu, aby podpořili svoje děti v rozhodnutí se také zapojit a prožít se svými nebo i novými kamarády aktivně tento den. Děti tak budou mít možnost poznat, jak moc mohou být důležití - navíc s dobrou myšlenkou pomoci potřebným ve svém okolí. Tato dobročinná sbírka se již stala pro občany našeho města tradiční a vřele přijímanou součástí svátečných dnů, úzce spjatou s radostnou zvěstí vánočních svátků.

Tři králové nepřicházejí do našich domovů s prázdnou - obdarovávají každého, s kým se potkají, svým zpěvem a krásným zážitkem z tohoto setkání. Zároveň rozdávají i drobnou pozornost pro všechny lidi dobré vůle. Současně také koledníci prosí o finanční příspěvek – dar Třem králům - do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem (sbírka je pořádána podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách).

Bezpečnosti dětí během sbírky je ze strany organizátorů věnovaná zvýšená pozornost – každá skupinka má svého vedoucího vybraného Oblastní charitou Horažďovice (dobrovolník - dospělá prověřená osoba vybavená průkazem koledníka). Koledníci i vedoucí skupinek jsou také pojištěni pro případ, že by došlo během koledování k úrazu. Koledníčkům bude zajištěno občerstvení a mohou se těšit i na malou pozornost na památku dne, kdy se na několik hodin stali nositeli požehnání v rouše královském. Čeká na ně také další zajímavá odměna, která je prozatím tajemstvím. Pomozte i Vy svým dětem ukázat, že pomáhat lidem je silný emocionální zážitek a že si ho mohou i ony prožít.

Elektronickou verzi přihlášek na koledování 6.1.2015 najdete ZDE. Vytištěnou a podepsanou prosím odevzdejte v naší kanceláři - DPS Palackého 1061, Horažďovice nebo paní učitelce na obou ZŠ v Horažďovicích do 18.12.2014.  

Budeme také vděční za aktivní účast dospělých – schopní vedoucí tříkrálových skupinek jsou pravým požehnáním sbírky. Jejich činnost bude tkvít převážně v dohledu nad koledníky, ale stanou se i záštitou sbírky v očích veřejnosti. Pokud Vás naše nabídka zaujala, a je Vám více jak 18 let ozvěte se, prosím, telefonicky na číslo: 733 755 947 – Olga Šulcová nebo elektronicky – charita.horazdovice@tiscali.cz. Naplníte tak slova Písma: „Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali.“ (Ef 2;10)

 

Bc.Olga Šulcová

koordinátor Tříkrálové sbírky 2015 pro OCH Horažďovice

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:730 551 603