O nás

 

Oblastní charita Horažďovice je nestátní nezisková církevní organizace zřizovaná Biskupstvím českobudějovickým, kde je práce založena na principu křesťanské etiky. Tvoří jednu ze složek Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu Česká republika. Pod názvem Oblastní charita Horažďovice funguje organizace od 1. 7. 2002.

 

Oblastní charita Horažďovice je samostatný právnický subjekt a je zapsaná v rejstříku Ministerstva kultury ČR pod číslem 8/1-05-716/1998 od 14. 10. 1998.

 

V roce 2002 jsme se stali členem České rady humanitárních organizací (ČRHO) , která se od roku 2011 nazývá Česká rada sociálních služeb (ČRSS).

                                                                                     

Od roku 2005 je Oblastní charita Horažďovice členem organizace České asociace pečovatelské služby (ČAPS).

                                                                              

Od roku 2010 je také členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS).

 

 

                                                                            

Od roku 2014 jsme členem Potravinové banky Plzeň, z.s.

                                                                   

 

Statutárním, orgánem je ředitel organizace jmenovaný prezidentem Diecézní charity České Budějovice. V současné době je ředitelkou jmenována Mgr. Šárka Čáňová.

 

Poslání:

Dlouhodobým cílem naší organizace je zajistit nebo zprostředkovat co nejucelenější služby našim klientům, které poskytujeme v rámci 3 projektů - Charitní pečovatelské služby (CHPS) , Charitní ošetřovatelské služby (CHOS) a Občanské poradny při Oblastní charitě Horažďovice (OP). Posláním pečovatelské a ošetřovatelské složky Oblastní charity Horažďovice je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým občanům na území mikroregionu Horažďovicko zvládat obtíže způsobené vysokým věkem nebo postižením tak, aby byli schopni zůstávat v domácím prostředí.

 

Rada Oblastní charity Horažďovice

Poradním orgánem Oblastní charity Horažďovice je Rada Oblastní charity Horažďovice. Jeho členy jsou:

 

Mgr. Šárka Čáňová

Bc. Marcela Harantová

Ing. Marie Velková

Miroslava Jordánová

Mgr. Samuel Vašin

P. Ing. Petr Koutský

Bc. Olga Šulcová

Ing. Věra Medková

 

Členové jsou jmenováni prezidentem Diecézní charity České Budějovice a funkci vykonávají dobrovolně bez nároku na finanční odměnu.

 

Oblastní charita Horažďovice v Registru poskytovatelů sociálních služeb

Na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1.1.2007 je zřízen Registr poskytovatelů sociálních služeb. Smyslem tohoto zákona je chránit práva a oprávněné zájmy lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování, a to z různých důvodů jako je věk, zdravotní postižení, nedostatečně podnětné sociální prostředí, krizová životní situace a mnoho dalších příčin. Výčet základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb je uveden ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., části druhé. Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této činnosti oprávnění a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR.

 

Charitní pečovatelská služba při Oblastní charitě Horažďovice (registrace č.5882065)

Občanská poradna při Oblastní charitě Horažďovice (registrace č. 6006853)

 účetní, sociální pracovnice, ekonom, ředitelka organizace

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:730 551 603