Aktivizační činnosti

V naší organizaci  jsou v rámci aktivizačních činností pro seniory a zdravotně postižené občany  nabízeny možnosti smysluplného trávení volného času. Uživatelé zde navazují nová přátelství, posbírají řadu poznatků nebo se naučí novým věcem. Někteří přichází na programy pravidelně a někdo si vybere ze široké nabídky jen to, co ho zajímá. Obecně platí, že při ztrátě kontaktu s okolím má člověk tendenci uzavřít se do sebe. Ztratí veškerou chuť do života, zhorší se jeho duševní a fyzické draví. Proto je nutná stálá aktivizace člověka, což tato část naší služby plně umožňuje.

 

Práce s uživateli služby je buď individuální, nebo skupinová s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a zájmy uživatelů. Jsou respektována jejich přání.

 

Hlavní činnosti:                              

  • tvořivé dílny (keramika, drhání, drátkování, práce s přírodními materiály, batika aj.)

  • vzdělávací programy (přednášky a besedy)

  • kulturní programy (pěvecké a hudební vystoupení, posezení při hudbě)

  • duchovní programy (setkání při modlitbě, jednou v týdnu se klienti schází při společné modlitbě v prostorách DPS Palackého 1061)

  • kondiční a rehabilitační cvičení (čtyřikrát v týdnu probíhá v prostorách Domů s pečovatelskou službou relaxační cvičení určené pro seniorský věk)

  • trénink paměti

  • vycházky

  • výlety a zájezdy aj.

 

Aktivizačními činnostmi kladně přispíváme k prodloužení činorodého života seniorů a zdravotně postižených občanů, což je hlavním cílem všech připravovaných programů. Cílem je aktivizovat klienty, rozvíjet jejich dovednosti a především umožnit jim kontakt se společenským prostředím.

 

Při tvořivých dílnách mohou klienti najít a uplatnit své manuální schopnosti a také rozvíjet svoji tvořivost. Při společných programech je úspěšně aktivizován osobnostní potenciál klientů a prodlužuje se tak jejich fyzická i duševní soběstačnost.

 

Většina aktivizačních činností a programů  probíhá v prostorách Domu s pečovatelskou službou Palackého 1061.

 

Další možností pro klienty je aktivizace individuálně v domácnostech.

 

O připravovaných i pravidelně se opakujících aktivizačních programech je veřejnost pravidelně informována na těchto webových stránkách (sekce Akce ) a v místním tisku (Horažďovickém Obzoru) a dále v prostorách Domů s pečovatelskou službou v Horažďovicích Palackého 1061 a Loretská 1069 a 1071.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:730 551 603