Charitní pečovatelská služba při Oblastní charitě Horažďovice

sociální služba poskytovaná podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

 Informace o službě můžete také nalézt v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR

(identifikátor: 5882065)

 

Poslání:

Posláním Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Horažďovice je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým občanům na území mikroregionu Horažďovicko zvládat obtíže způsobené vysokým věkem nebo postižením tak, aby byli schopni zůstávat v domácím prostředí.

 

Cíle:

Dlouhodobým cílem naší organizace je zajistit nebo zprostředkovat co nejucelenější služby klientům tak, aby mohli co nejdéle žít ve svém domácím prostředí.

 

Cílová skupina

Dospělé osoby, které potřebují z důvodu věku (senioři) či zdravotního postižení (osoby se zdravotním postižením) pomoc druhé osoby a žijí ve svém přirozeném prostředí.

 

Věková kategorie klientů:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Omezení – Oblastní charita Horažďovice není schopna z důvodu nedostatku specialistů zajistit pomoc vyžadující znalosti znakové řeči či dovednosti vážící se k některým těžkým postižením klienta – v těchto případech jsou pracovníci schopni navazovat kontakt s klientem pouze při asistenci tlumočníka či rodinného příslušníka a jsou schopni zastávat úkony nevyžadující znalosti potřebné ke komunikaci s klientem.

Formy a kapacita služby Charitní pečovatelská služby:

 • terénní (v domácnostech klientů) – kapacita: 220 klientů/rok
 • ambulantní (v prostorech sídla OCH Horažďovice) – kapacita: 70 klientů/rok

Místa poskytování služby:

 • domácnosti klientů v Domech s pečovatelskou službou Palackého 1061 a Loretská 1069 a 1071 v Horažďovicích

 • domácnosti klientů z města Horažďovice

 • domácnosti klientů v obcích v okolí Horažďovic: Babín, Horažďovice Předměstí, Komušín, Veřechov, Svaté Pole, Boubín, Horažďovická Lhota, Třebomyslice, Pačejov, Pačejov – nádraží, Olšany, Velešice, Týřovice, Břežany, Smrkovec, Hradešice, Černíč, Svéradice, Slatina, Slivonice, Holkovice, Dobrotice, Chanovice, Újezd u Chanovic, Černice, Defurovy Lažany, Myslív, Milčice, Loužná, Nehodív, Kovčín, Neprochovy, Žďár, Maňovice, Velký Bor, Jetenovice, Kvášňovice, Malý Bor, Týnec, Hliněný Újezd, Malé Hydčice, Bojanovice, Hejná, Velké Hydčice, Karlovce, Kejnice

Pracovní doba:     

 • Po - Pá                                  7:00 - 19:30

 • So, Ne, dny prac. klidu       7:00 - 13:00; 15:30 - 19:30

 

Principy naší služby:

 • Respekt k člověku

Každý člověk je osobnost s vlastními postoji k životu, ze kterých je třeba při zavádění služby i v průběhu péče vycházet.

 

 • Zaměření na klienta

Smlouva o službách vždy vychází z přání a potřeb klienta, ne z představ okolí o tom, co je mu zapotřebí.

Dáváme vždy prostor pro svobodné rozhodnutí klienta.

 

 • Náboženská tolerance

Oblastní charita Horažďovice je organizace založená církví.

Pracovníci respektují potřeby klientů patřit k určitému náboženskému společenství nebo být bez náboženského vyznání či bez potřeby patřit k náboženskému společenství.

 

 • Kladení důrazu na potřeby klienta

Naši snahou je řádně zmapovat potřeby klienta a být schopni nabídnout ucelené služby, zároveň i pomáhat klientům zorientovat se v nabídce služeb v regionu – naše kontakty jsou využívány k zajištění komplexní péče o seniory.

 

 • Začleňování klientů do společenského prostředí regionu

Pokud projeví klient zájem, naši snahou je napomáhat při vyhledávání společenských kontaktů, informovat o možnostech zapojení do společenského života v regionu a vytvářet příležitosti a podmínky pro rozvoj potenciálu klienta.

 

K výkonu této sociální služby má naše organizace kvalifikované pečovatele a pečovatelky. Při poskytování péče spolupracují s vedoucím CHPS, se sociálním pracovníkem a také s Charitní ošetřovatelskou službou při Oblastní charitě Horažďovice. Tím vytváří jeden celek, který klientům zajišťuje komplexní péči. Výjimkou  není ani spolupráce rodiny klienta a také registrujícího lékaře.

 

V rámci této služby zajišťujeme :  

Základní činnosti

 • základní hygienické potřeby (koupel aj.)           

 • pomoc při oblékání, přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při použití WC

 • zajištění stravovacích potřeb (dovoz nebo donáška oběda, příprava stravy aj.)

            - z Nemocnice následné péče LDN Horažďovice - cena oběda: 64,- Kč (možnost zajistit dietní stravování)

 • zajištění základního chodu domácnosti (nákup, běžný úklid, pomoc při zajištění velkého úklidu)    

 • praní prádla včetně vyžehlení a drobných oprav

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pochůzky a doprovod dle přání uživatele k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby apod.)

Fakultativní činnosti:

 • pedikúra

 • doprava klienta na vyšetření, úřad, nákup apod.

 • aktivizační činnosti (kulturní, vzdělávací a duchovní programy, cvičení, tvořivé dílny apod.)

 

Pečovatelské úkony se poskytují klientům na základě písemné smlouvy, která obsahuje druh, četnost a výše úhrad za poskytovanou péči. Tento druh péče si klient hradí sám na základě sazebníku organizace, který je vytvořen v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. k  zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje potřebné k zavedení pečovatelské služby

Ceník úhrad za pečovatelskou službu

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

U této sociální služby byla provedena inspekce poskytování sociálních služeb ve dnech 7. a 9.6.2011 s hodnocením:"....celkový počet dosažených bodů: 141 tj. 100% z maximálního celkového počtu 141 bodů, kterého může posyktovatel sociálních služeb podle přílohy č.2 prováděcí vyhlášky dosáhnout. Poskytovatel podle § 38 odst. 3 písmene a) prováděcí vyhlášky splňuje standardy kvality sociálních služeb výborně."

 

Naší snahou je zajistit nebo zprostředkovat co nejkomplexnější služby. Proto mezi naše další služby patří:

       

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:730 551 603