Charitní ošetřovatelská služba při Oblastní charitě Horažďovice

(HOME CARE)

NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ - IČZ : 43 288 000  

Poslání:

Posláním Charitní ošetřovatelské služby Oblastní charity Horažďovice je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým občanům na území mikroregionu Horažďovicko zvládat obtíže způsobené vysokým věkem nebo postižením tak, aby byli schopni zůstávat v domácím prostředí.

Odbornou charitní ošetřovatelskou službu (CHOS) zajišťujeme jako nestátní zdravotnické zařízení na základě registrace a smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Odbornou zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry s příslušným vzděláním a praxí. Ty se ke klientům dopravují osobními automobily a jsou schopny okamžitě reagovat na požadavky zajištění domácí zdravotní péče.

Domácí zdravotní péče je určena všem pacientům všech diagnostických skupin bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti, kteří jsou z důvodu změn zdravotního či duševního stavu plně či částečně závislí na odborné a kvalifikované zdravotní péči. Určující je zdravotní stav nemocného a potřebnost péče. Domácí zdravotní péče je určena nejen pacientům, kteří vyžadují pouze krátkodobou zdravotní péči v rekonvalescenci po akutních výkonech či úrazech, ale i chronicky nemocným a pacientům v terminálním stádiu života.

Domácí zdravotní péči poskytujeme na základě indikací – což je potvrzením poukazu na ošetření/vyšetření DP 06. Tento poukaz potvrzuje ošetřující lékař při propuštění pacienta v návaznosti na hospitalizaci na dobu 14 dnů, nebo registrující praktický lékař maximálně na dobu 3 měsíců. – tato zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Pro klienta to znamená, že jsou mu jednotlivé zdravotní úkony poskytovány bezplatně. Nutnou a nezbytnou podmínkou je souhlas pacienta s poskytováním domácí péče v jeho sociálním prostředí.

Našimi smluvními partnery jsou VZP, VoZP, OZP, ČPZP a ZP MV ČR. Po dohodě s revizním lékařem dalších pojišťoven jsme schopni poskytnout své služby i dalším pojištěncům.

Cíle:

Cílem domácí péče je respektovat integritu lidské bytosti se svým vlastním sociálním prostředí – s domovem, poskytování kvalitní komplexní domácí péče. Dalším významným cílem je zapojovat rodinné příslušníky, blízké i pacienty do týmu domácí zdravotní péče. Zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, co nejdříve být propuštěn ze zdravotnického zařízení domů a tím se rychleji uzdravit a vyléčit. Dalším cílem je pomoc pacientovi a rodině při přechodu z nemocnice do domácího prostředí např. úprava bytu, doporučením zdravotních pomůcek a edukací rodiny.

Další možností pacienta je volba zdravotní péče na přímou úhradu – to znamená, že si ji pacient hradí sám. Můžete se na nás obrátit tedy i v případě, že Vám váš ošetřující lékař domácí ošetřovatelskou péči nepředepíše a Vy byste takovouto pomoc uvítali. Pokud máte pocit nebo jste přesvědčeni, že Vám blízká osoba v seniorském věku neužívá léky dle ordinace lékaře a Vám se to nelíbí? Nebo byste chtěli,  aby byl Váš manžel/ka, rodič nebo prarodič pod odborným dohledem (kontrola krevního tlaku, převazy ran) zkušených zdravotních sester, které jsou v každodenním kontaktu se všemi praktickými lékaři i lékaři – specialisty na Horažďovicku, aniž by musel opustit svůj domov?Či Vám dělá obtíže se pravidelně dostavovat na odběry krve atd. do ordinace svého lékaře? Pak i Vám můžeme nabídnout služby našich zdravotních sester přímo u Vás doma. Služba ale není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. .

Ceník zdravotnických úkonů za přímou úhradu klienta

Sestry mohou vykonávat:

 • injekční aplikaci léků

 • nácvik aplikace inzulínu

 • převazy

 • odběry biologických vzorků

 • měření tlaku a pulsu

 • měření glykémie

 • cévkování žen

 • kondiční ošetřovatelskou rehabilitaci dle indikace lékaře

 • lokální ošetření kožních defektů – dekubitů, bércových vředů  a další

 • ošetření stomií

 • další zdravotní úkony podle potřeb klienta

 

Místa poskytování služby:

 • Horažďovice
 • okolní obce s dojezdovou vzdáleností do 15 km:

Babín, Bezděkov Budětice, Boubín, Břežany, Bojanovice, Bratronice, Černíč, Černice, Čimice, Čepice, Čečelovice, Dobrotice, Doubravice, Dobršín, Dolní Poříčí, Damětice, Domoraz, Defurovy Lažany, Frymburk, Hlupín, Hejná, Horažďovice Předměstí, Hradešice, Horažďovická Lhota, Holkovice, Horní Poříčí, Hliněný Újezd, Chanovice, Jetenovice, Kalenice, Katovice, Katovsko, Komušín, Krty-Hradec, Kovčín, Kadov, Kvášňovice, Karlovce, Kejnice, Kladruby, Kozlov, Lnářský Málkov, Maňovice, Malý Bor, Malé Hydčice, Mečichov, Milčice, Mnichov, Nahošín, Neprochovy, Nezamyslice, Novosedly Nalžovské Hory, Nezdřev, Nová Ves, Olšany, Oselce, Pačejov, Pačejov – nádraží, Pole, Pracejovice, Rabí, Svaté Pole, Svéradice, Slatina, Smrkovec, Slivonice, Střelské Hoštice, Střelskohoštická Lhota, Střela, Sedlo, Strážovice, Sloučín, Štěchovice, Těchonice, Třebomyslice, Týřovice, Týnec, Třebohostice, Újezd u Chanovic, Veřechov, Velešice, Velký Bor,Velké Hydčice, Vlkonice, Volenice, Velenovy, Zahrádka, Záboří, Zadní Hoštice, Zadní Zborovice, Žďár,Žichovice

O zajištění odborné zdravotní péče u našich klientů se starají všeobecné zdravotní sestry. Všechny získaly Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v rámci registrace na Ministerstvu zdravotnictví ČR a jsou členkami profesní organizace ČAS (Česká asociace sester), která v průběhu celého roku pořádá pro své členy řadu vzdělávacích programů.

 

Pracovní doba: Po - Ne        24 hodin denně (vždy dle indikace lékaře)

Kontaktujte nás, prosím, ve dnech     Po - Pá       7:00 - 15:30 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:730 551 603