Adresář

Mgr. Dagmar Ušiaková

Tel.: 376 511 867, 721 285 938
sociální pracovnice

 

 

 

kromě běžné činnosti sociálního pracovníka zajišťuje:

- organizaci aktivizačních činností (přednášky, besedy, koncerty, ergoterapie, rehab. cvičení) pro klienty CHPS

- provoz Potravinové banky

 

Seznam služeb

Občanská poradna - sociální pracovnice
Charitní pečovatelská služba - sociální pracovnice