Respirátory zdarma?
28. března 2021 Z OCH Horažďovice

Respirátory zdarma?

Jako odběratel Potravinové banky Plzeň z.s. máme k dispozici respirátory zdarma. Jsou ale určeny výhradně pro osoby v nouzi.

Potravinové banky ( stejně jako naše Charita) dobrovolně pomáhají MPSV s distribucí respirátorů pro lidi v nouzi. Tato činnost je nad rámec jejich hlavní činnosti - poskytování potravinové pomoci.

Množství respirátorů je omezené (vychází z počtu podpořených osob v roce 2020). Vydávat budeme maximálně 6 ks na osobu.

Potravinová banka funguje pouze v úterý  v době 13:00 - 14:00.
KONTAKT: 

adresa: Oblastní charita Horažďovice, Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

e-mail: poradna@horazdovice.charita.cz

telefon: 376 511 867, 721 285 938

kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Ušiaková

pracovní doba: pondělí – pátek     8:00 – 15:30

Město Horažďovice (Mgr. Eva Dušková, Ing. Lucie Oudová, DiS. - tel.: 371 430 532) má k dispozici respirátory, které jsou určeny zejména pro tyto skupiny :

  • senioři v nouzi nebo ohrožení, kteří nejsou schopni si je zajistit jiným způsobem
  • osoby v nouzi, které z různých důvodů nemohou žádat o finanční podporu na jejich nákup 

Jiné způsoby, jak mohou lidé v hmotné nouzi získat respirátory:

  • žádost o finanční podporu na jejich nákup v rámci MOP COVID-19 na Úřadu práce ČR (500,- Kč/osoba/ měsíc)
  • pěstoun nebo zaměstnanec zařízení pro děti  vyžadující okamžitou pomoc může požádat Krajský úřad Plzeňského kraje 

 

 

 

Mgr. Šárka Čáňová

ředitelka
Tel.: 376 511 867 E-mail: ~.qs-3b6LTuy8Zp--ovmVW7%WkvDRW7r