Pomoc samoživitelům
23. března 2021 Z OCH Horažďovice

Pomoc samoživitelům

 Prostřednictvím naší poradny mohou samoživitelé požádat o finančni pomoc z veřejné sbírky v rámci speciálního Adventního koncertu České televize na podporu samoživitelů a samoživitelek.

 

Smyslem sbírky je poskytnout pomoc samoživitelů a samoživitelkám, kteří se ocitli v tíživé situaci.

Sbírka řeší okamžitou nouzi a má pomáhat se zabezpečením základních životních potřeb (bydlení, potraviny, léky apod.).

 

Komu je pomoc určena?

Samoživitelé a samoživitelky, kteří se náhle ocitli v nepříznivé životní situaci a zároveň se nacházejí v oblasti příslušné Diecézní charitě České Budějovice.    

 

Komu není pomoc určena?

 • Lidem, kteří mají možnost čerpat jiné finanční a materiální zdroje na zajištění životních potřeb.
 • Extrémně zadluženým osobám v exekuci nebo insolvenci na splácení jejich dluhu

Pozn.: částku lze směřovat na úhradu životních nákladů takovýchto osob, ale na splacení dluhu.

 

Forma pomoci

 Pomoc v jakékoli formě je v maximální výši 25.000,- Kč na osobu (resp. neúplnou rodinu), v individuálně odůvodněných případech lze částku zvýšit, popř. žádat opakovaně.

 • Materiální
  • prostřednictvím Charity lze žadateli nakoupit potřebné zboží pro zajištění životních potřeb (jídlo, léky, hygienu, ...) 
 • Proplacení běžných i mimořádných výdajů
  • na základě informací od žadatele lze uhradit běžné náklady (nájemné, kauce na nájem, zálohy na služby a energie ...)
  • na základě oprávněné potřeby žadatele lze uhradit mimořádné výdaje (domácí spotřebiče, nábytek, školní potřeby, otop ...)

 

Kdo může žádat?

 • Osoby uvedené v kapitole II. prostřednictvím sociálního pracovníka Charity
 • Podmínkou není dosavadní spolupráce se sociální službou

Lhůty pro poskytnutí finanční, popř. materiální pomoci 

 • Podporu je možné čerpat od 1. 4. do 31. 8. 2021
 • Konkrétní žádost bude posouzena do 10 kalendářních dní od podání žádosti, termín lze o 7 pracovních dní prodloužit v případě neúplných nebo nejasných informací o žadateli.
 • K vyplacení finanční podpory dojde nejpozději 2 týdny od posouzení a schválení žádosti

Jste ve složité situaci a myslíte, že splňujete podmínky?  Kontaktujte nás!

adresa: Oblastní charita Horažďovice, Palackého 1061, 341 01 Horažďovice

e-mail: poradna@horazdovice.charita.cz

telefon: 376 511 867, 730 551 603

kontaktní osoba: Pavla Brůžková, DiS.

pracovní doba: pondělí – pátek     8:00 – 15:30

 

 

Mgr. Šárka Čáňová

ředitelka
Tel.: 376 511 867 E-mail: ~.qs-3b6LTuy8Zp--ovmVW7%WkvDRW7r