Tříkrálová sbírka 2017 na Horažďovicku

Ohlédnutí za letošním ročníkem Tříkrálové sbírky

 

Další, letos již sedmnáctý, ročník Tříkrálové sbírky je úspěšně za námi. Skupinky tříkrálových koledníků procházely opět ulicemi Horažďovic a mohli jsme se s nimi potkat i v řadě okolních obcí. Nově se do sbírky zapojila obec Holkovice.

Sbírku jsme pro nedostatek vedoucích neuskutečnili ve Frymburku a Nezamyslicích (obě obce si převzala OCH Sušice, která tu poskytuje své služby), výtěžek sbírky v obci Čečelovice pak přijde do OCH Strakonice.  

Celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činil neuvěřitelných a opět rekordních 259 425,- Kč

Kolik se vybralo do tříkrálových kasiček v jednotlivých obcích, je uvedeno v přehledu:

Horažďovice 106 725 Kč
Jetenovice   3 560 Kč
Velký Bor   11 022 Kč
Horažďovická Lhota 4 437 Kč
Horažďovice Předměstí 4 670 Kč
Pačejov Nádraží 9 441 Kč
Pačejov   4 406 Kč
Velešice, Týřovice 3 730 Kč
Hradešice   6 123 Kč
Smrkovec   2 870 Kč
Břežany   10 639 Kč
Malý Bor   10 434 Kč
Olšany, Olšany Nádraží 6 859 Kč
Komušín   3 355 Kč
Slatina   3 862 Kč
Týnec   5 535 Kč
Třebomyslice 8 969 Kč
Hejná   5 404 Kč
Boubín 2 970 Kč
Veřechov 4 419 Kč
Malé a Velké Hydčice 7 970 Kč
Svéradice   12 906 Kč
Chanovice   7 559 Kč
Kejnice 2 543 Kč
Holkovice   3 380 Kč
Oselce, Nová Ves, Černice 5 637 Kč
   
CELKEM 259 425 Kč

Dle připravených záměrů bude výtěžek použit na podporu činnosti Oblastní charity Horažďovice, zejména na úhradu nákladů Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby a občanské poradny. Dále finanční prostředky částečně rozšíří kapacitu krizového fondu určeného osobám z Horažďovicka, které postihla neočekávaná živelná pohroma, a jako v minulých letech budou podpořeny volnočasové a aktivizační činnosti pro seniory. Výtěžky vybrané v obcích Chanovice a Oselce,Černice, Nová Ves  podpoří děti v místních dětských domovech. Plánujeme také pomoci rodině chlapce z Horažďovicka, který má potíže se sluchem - potřebuje kvalitní baterie do naslouchadel.

Veliký dík patří všem tříkrálovým dárcům, kteří svým příspěvkem do kasiček přispěli a podpořili tak naše záměry a naši činnost v tomto roce.

Nesmíme samozřejmě zapomenout na naše koledníčky, kterých se při letošním koledování sešlo opravdu hodně a bez kterých bychom nemohli sbírku v tak velkém rozsahu uskutečnit. I přes drobné organizační problémy si troufáme říci, že jsme vše nakonec zvládli a na tvářích našich králů byla vidět radost a spokojenost. Děkujeme i vedoucím jednotlivých tříkrálových skupinek, kteří se svého úkolu zhostili na výbornou.

Naše poděkování za podporu sbírky patří také Radě města Horažďovice, která našim koledníkům do 15 let věnovala volné vstupenky do Aquaparku Horažďovice.

Věříme, že jsou tříkrálové dary, za které ještě jednou všem děkujeme, využity správným způsobem a podporují a zkvalitňují naši charitativní činnost.

Fotografie z letošní sbírky si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii

                                                                                                             Bc. Olga Šulcová

                                                                                              koordinátor Tříkrálové sbírky 2017

Související galerie

Podpořte nás
 

Nové telefonní číslo

pro objednávání do občanské poradny:

730 551 603

POZOR ZMĚNA

 
 

NÁŠ FACEBOOK

 
 

Více ZDE

pomoc pro problematické nehty

 
 

Pravidelná kondiční cvičení

Pravidelná cvičení:

PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061 (IV. patro) – od 9.00 hod.

ST – DPS Loretská 1069 (hala) – od 9.30 hod.

Přijďte mezi nás!

 
 
k zapůjčení

nabízíme k pronájmu

polohovací elektrické lůžko CASA MED II

včetně antidekubitní matrace

 

nájem: 10,- Kč/den

 

 

kontakt:721 285 938